پارامتر رادیکالیسم و مقاومت در ایالات متحده آمریکا / ناصر اصغری

آن جنبشی که در کنار کش و قوس و "اعتراض" قانونی اتحادیه های کارگری در ویسکانسن(۳) شکل گرفت و با میدان تحریر اعلام همبستگی کرد، باید دوباره پا بگیرد. آن اعتراضی که میادین مهم شهرهای آمریکا، از نیویورک تا اوکلند و سانفرانسیسکو را به تسخیر در آورد و امید به آزادی و رفاه را دوباره در آن کشور زنده کرد، باید پا بگیرد. این آن پارامتری است که می تواند ترامپ را پس بزند و افقی روشن جلوی جامعه بگذارد. یک فاکتور بسیار مهم برای فراتر رفتن از وضعیت کنونی و برای کانالیزه کردن اعتراضات و مقاومت بر علیه ترامپیسم کم است و آن حزبی است که رهبری این جنبش را بر عهده بگیرد. حزبی که همه فعالین و رهبران عرصه های نامبرده اعتراض و مقاومت را در خود به عضویت داشته باشد و بسیار فراتر از مقاومت در این عرصه ها ....

انتخابات در ایران و بن بست گریز از آزادی / هدایت سلطان زاده

انتخابات در ایران و بن بست گریز از آزادی / هدایت سلطان زاده حکومت جمهوری اسلامی، با برگزاری انتخابات هدف های چندگانه ای را دنبال می کند. اولا در داخل کشور، خود را برخاسته از رای مردم قلمداد کرده و مشروعیت سرکوب هرگونه مخالفت با خود را بدست می آورد. ثانیا در صحنه بین المللی با نشان دادن پایگاه مردمی برای خود، اقدام به براندازی حکومت از طرف قدرت های بین المللی را به تردید می اندازد، و برگزاری انتخابات در این زمینه نقش مهمی ایفاء می کند و برای رژیم یک پوشش دفاعی در برابر چنین اقداماتی بوجود می آورد. در واقع، جمهوری اسلامی بیشتر از مردم ایران به این انتخابات نیازمند است و به همین دلیل مردم را به مشارکت در آن فرا می خواند. ....

بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در ارتباط با اعتصاب غذای اسماعیل عبدی

بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در ارتباط با اعتصاب غذای اسماعیل عبدیکانون صنفی معلمان تهران که هرگونه برخورد امنیتی با فعالین صنفی را برنمی‌تابد ضمن حمایت از خواسته‌های اسماعیل عبدی نگرانی خود را از وضعیت جسمی ایشان اعلام می دارد و در صورت هرگونه اتفاق برای سلامتی ایشان مقامات ذیربط را مسئول آن می‌داند. همچنین لازم به ذکر است با توجه به اینکه خواسته‌ی اسماعیل عبدی خواسته‌ی کانون صنفی معلمان تهران،اعضای آن و بسیاری از معلمان در سرتاسر کشور می‌باشد و با توجه به نگرانی جامعه‌ی معلمی از وضعیت ایشان احتمال هرگونه تحرک اعتراضی از سوی بدنه در روزهای آتی دور از انتظار ....

در توازن قوای موجود منطق سرمایه گذار رفرمیستی را برنمی‌تابد / گفت‌و‌گو با پرویز صداقت درباره‌ کتاب «گذار از سرمایه‌داری» سعید رهنما / علی سالم

در توازن قوای موجود منطق سرمایه گذار رفرمیستی را برنمی‌تابد / گفت‌و‌گو با پرویز صداقت درباره‌ کتاب «گذار از سرمایه‌داری» سعید رهنما / علی سالم ممکن است انتقال دولت از طریق سازوکارهای پارلمانتاریستی رخ بدهد. اما در فردای انتقال دولت یا باید به منطق سرمایه تمکین کنید و یا با هجوم همه‌جانبه سرمایه یا به‌اصطلاح «اعتصاب سرمایه» مواجه می‌شوید. تجربه‌ اخیر سیریزا در یونان به‌خوبی این امر را نشان می‌دهد. در این‌جا در دوران سرمایه‌داری نولیبرالی نه حتی منطق سرمایه که حتی تخطی از منطق نولیبرالیسم برای یک لحظه تحمل نشد. و سیریزا را در برابر دوراهه‌ سقوط اقتصاد یونان و یا پذیرش شرط‌های اتحادیه‌ اروپا قرار دادند. بنابراین به‌گمانم در توازن قوای موجود این منطق سرمایه است که گذار رفرمیستی را برنمی‌تابد و تحول‌خواهان را ناگزیر از قهر ....

روند ونتيجه پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» (جمعبندی و ارزیابی ما) کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران:تعدادی از کنشگران چپ

روند ونتيجه پروژه «شکل دهی تشکل بزرگ چپ» (جمعبندی و ارزیابی ما) کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران:تعدادی از کنشگران چپشکست این پروژه، با همه صدمات و تبعات آن، البته به معنی پایان کار نیست. همه ما از پریشانی و پراکندگی چپ راديکال و آزاديخواه رنج می‌بریم و در حد توان خود برای غلبه بر آن می‌کوشیم. با بهره‌گیری از تجربیات و دستاوردهای این پروژه، می‌توان و باید برای طرحهای دیگر در راستای همگرائی و انسجام ممکن در میان این بخش از چپ اندیشید. 6 خرداد 1396 - 27 ماه می ....

درباره‌ی رهایی زنان در دیدگاه مارکس و انگلس /: پرادیپ بکسی/ ترجمه سارا یوسف‌پور

درباره‌ی رهایی زنان در دیدگاه مارکس و انگلس /: پرادیپ بکسی/ ترجمه سارا یوسف‌پورموضوع رهایی زنان و برابری جنسیتی از زمان مارکس تا کنون دگرگونی‌های زیادی را از سرگذرانده است. فارغ از آن‌که با خوانش و نوع برداشت نویسنده‌ی این مقاله از مسأله‌ی رهایی زنان در آثار مارکس و انگلس هم‌سو باشیم یا نه، مطالعه‌ی چنین مقاله‌هایی در ایجاد آگاهی درباره‌ی موضوعات مرتبط با زنان و مبارزات آنان مثمر ثمر خواهد بود. قطعاً مطالعه‌ی همه‌ی گرایش‌های موجود در زمینه‌ی فمینیسم و رهایی زنان و سیر تکامل آن‌ها، راه شناخت و نقد را در این حوزه هموارتر خواهد کرد و به ارتقای وضعیت برابری زنان و مردان یاری خواهد ....

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رژیم / فریبرز رئیس دانا

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رژیم / فریبرز رئیس دانا رژیم چند هدف مهم و عمده را دنبال می کند: ۱. تقلیل دموکراسی به انتخابات و صندوق رای؛۲. ایجاد چند دستگی و شکاف میان ناراضیان و مخالفان؛۳. القای توهم مشارکت مدنی و داشتن حق تعیین سرنوشت، به مردم؛ ۴. تبدیل حس ترس و ناامیدی مردم به افساری برای رام کردن آن ها؛ ۵. القاء توهم امید، تخلیه انرژی و منحرف کردن اذهان؛۶. بیمه کردن رژیم برای بعد از انتخابات؛ بدین صورت که اگر قصد به قدرت رساندن رییسی را دارند، بعد از نمایش انتخابات، مردم چند پاره و سرخورده شده و به جای رژیم یکدیگر را مقصر هر وضعیتی بدانند. بلعکس در صورت انتصاب مجدد روحانی که بسیار محتمل تر هست به حامیانش و رای سلبی ها توهم پیروزی القاء شده و اینان چنان از این اتفاق فرخنده سرمست شوند که حتی اگر این رییس جمهور محبوب! همچنان به وعده هایش عمل نکند، همه از به قدرت نرسیدن رییسی راضی بوده و کوچک ترین مخالفتی ابراز ....

زنان کجایند؟ / لاله حسین پور

زنان کجایند؟ / لاله حسین پورآن رژیمی توان ادامه حاکمیت خود را دارد که همراه با بالا و پایین رفتن نبض جامعه، داروی مناسب با آن تجویزکند. حاکمیت جمهوری اسلامی عجیب ذکاوتی در این حوزه از خود نشان داده و هم چنان می دهد. رژیمی است که از روز اول و حتی قبل از روز اول، شعارهای خود را با مطالباتی که مردم از رژیم پهلوی و انتظاراتی که از قیام خونین خود داشتند، منطبق کرده و عوام فریبی و دروغگویی را از نوفل لوشاتو شروع و تا به امروز ادامه داد و هم چنان ادامه خواهد داد. وقتی رئیسی طرفدار معیشت فقرا، از بین بردن تروریسم، گذاشتن دیوار در مقابل چپاول گران و هوادار خواننده های زیرزمینی می شود، تنها ذکاوت این رژیم و توان آنان رادر شناخت جامعه و مطالبات اقشار مختلف مردم نشان می دهد. و این امر یکی از دلایل مهم ابقای رژیم جمهوری اسلامی است که توانسته در هر برهه از زمان باتغییر روش بر عمر حاکمیت خود بیافزاید. درست است که رژیم شرکت میلیونی مردم را نشان دهنده مشروعیت خود به جهانیان می داند، اما این ظاهر امر است، در باطن خود خوب می داند که مردم با شرکت شان چه پیامی به او ....

سیاسی

 • خرداد ۲, ۱۳۹۶ یکی از مهمترین دلایل حضور مردم در انتخاباتی که تا به امروز تنها کارپردازان جمهوری اسلامی امکان کاندیداتوری آنرا داشته اند، کشتار و خرابی ای است که در کشورهای همسایه شاهدش هستیم و ایران هم یکبار طی ٨ س...
 • اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶ اگر انتخابات یکی از مجراهای اساسی درگیر شدن مردم در مباحثات سیاسی است، تحریم فعال انتخابات میتواند تکانه‌ای حداقلی (و یکی از تکانه‌ها) در جهت پیدایش و رشد تدریجی یک سوژه‌ی جمعی متکثر باشد؛ و در وهله‌ی...

کارگری

بین المللی

 • خرداد ۸, ۱۳۹۶ آن جنبشی که در کنار کش و قوس و "اعتراض" قانونی اتحادیه های کارگری در ویسکانسن(۳) شکل گرفت و با میدان تحریر اعلام همبستگی کرد، باید دوباره پا بگیرد. آن اعتراضی که میادین مهم شهرهای آمریکا، از نیویورک ت...
 • اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶ دامن زدن به اسلام ستیزی جهت یافتن مقصری برای " مشکل امنیت کشورمان" نه تنها در تضاد کامل با واقعیت قرار دارد بلکه به دلیل این جهل به واقعیت، لطمات سنگینی به ما می‌زند. اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور به را...

دیدگاه ها

دانشجویی

 • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶ بعد از خصوصی یا پولی‌شدن بسیاری از امکانات در دانشگاه‌ها حالا بحث خصوصی‌شدن خوابگاه‌ها به میان آمده است. مسئولان دانشگاه‌ها به معترضان به وضع خوابگاه‌ها می‌گویند «چاره کار این است که یک پیمانکار خصوص...
 • آذر ۱۶, ۱۳۹۵ امضاکنندگان بیانیه‌ای که روزهای اخیر در فضای دانشجویی و مجازی دست‌به‌دست می‌شود، به روند کالایی‌سازی آموزش و دانشگاه و تبعیض در سیستم آموزشی کشور و همین‌طور تبعیض مضاعف علیه دانشجویان دختر اعتراض کرده...

حقوق بشر

زنان

 • خرداد ۵, ۱۳۹۶ آن رژیمی توان ادامه حاکمیت خود را دارد که همراه با بالا و پایین رفتن نبض جامعه، داروی مناسب با آن تجویزکند. حاکمیت جمهوری اسلامی عجیب ذکاوتی در این حوزه از خود نشان داده و هم چنان می دهد. رژیمی است ک...
 • اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۶ چند سالی است که گفتمان و اقدامات بسیاری از کنشگران مدنی از سطح انتقاد و اعتراض فراتر رفته است. اگر در دهه‌ی ۱۳۸۰ بسیاری از فعالیت‌ها با گفتمان «مطالبه‌محوری» صورت‌بندی می‌شد، از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به‌تدر...

ملیت ها

اندیشه

مصاحبه

گزارش

 • اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵ اصولا خودکشی در کشورمان در یک لحظه رخ می‌دهد و در همان لحظه تمام می‌شود و چیزی از آن برای بحث و بررسی در روزهای بعد باقی نمی‌ماند. شاید به این دلیل که برخی بر این باورند که با مطرح کردن این مسائل، قبح...
 • اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۵ در راستای اعلام همبستگی با کارگران ایران، برای حمایت از جنبش کارگران و زحمتکشان ایران، برای همبستگی بین المللی کارگران جهان و برای افشای جنایات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، به دعوت کمیته ایرانی برگ...

یادها

 • فروردین ۳۰, ۱۳۹۶ باید حق رأی دادن را گرامی‌داشت و به حق هر انسان برای شرکت و یا رأی ندادن در انتخابات احترام گذاشت. اما باور کنیم دمکرات بودن توجیه کردن وسیله برای هدف و ابتذال شر نیست. دمکراسی تنها انتخابات و رأی داد...
 • اسفند ۲۹, ۱۳۹۵ با این که کلیت نظام و مجیز گویان متوهم و غیر متوهم یکپارچه تلاش دارند گرد خاموشی و فراموشی را در دشت خاوران پراکنده سازند، ولی خاوران زنده است و پایدار، علیه بخشش و فراموشی. در آخرین جمعه سال ۱٣۹۵ خاو...

اقتصادی

 • خرداد ۳, ۱۳۹۶ درمجموع، گمان می‌کنم که به سبب مجموعه‌ی بحران‌های یادشده در بطن بحران ژئوپلتیک منطقه‌ای، ما در یک گره‌گاه بزرگ تاریخی قرار گرفته‌ایم. جناح محافظه‌کار اساساً فاقد نگاهی درازمدت به این بحران است و صرفاً...
 • اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶ کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم به دقت موضوع افزایش نابرابری در جهان را مورد بررسی قرار داده است. انتشار این کتاب در غرب سرو صدای بسیاری برپا کرد و هنوز هم نقل محافل اقتصادی و عمومی است چرا که نویسنده و...

اجتماعی